Spomienka na Ľudovíta Štúra

Mesto Modra, SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra pozývajú 17. januára 2016 na pietnu spomienku pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra. Podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. Program: 9:30 hod: slávnostné služby Božie (slovenský ev. kostol) / 12:00 hod: prehliadka novej expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko (SNM-Múzeum…