Vianoce – Zjavenie – rozpis služieb Božích

Od Vianoc po sviatok Zjavenia budú služby Božie v Modre a vo Vinosadoch nasledovne: 24.12.2016 – Štedrý večer: 17:00 hod, Modra 25.12.2016 – 1. slávnosť vianočná: 9:30 hod, Modra (s Večerou Pánovou) 11:00 hod, Vinosady (s Večerou Pánovou) 16:00 hod, Vianočný program, Modra 26.12.2016 – 2. slávnosť vianočná: 9:30 hod, Modra 31.12.2016 – Starý rok: 17:00 hod,…


Otvorený list

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra napísal Predsedníctvu Západného dištriktu ECAV na Slovensku Otvorený list, v ktorom vyjadruje nesúhlas so súčasným smerovaním cirkvi