Svetový deň modlitieb

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra, Rímsko-katolícka farnosť Modra a Kresťanský zbor Modra pozývajú na Ekumenický svetový deň modlitieb 2016, ktorý sa bude konať 6. marca 2016 o 16:00 hod v zborovej miestnosti na evanjelickej fare v Modre. Podklady pre tohtoročné modlitebné stretnutie pripravili kresťanské ženy z Kuby na tému: „Kto prijíma dieťa, prijíma mňa“.


Celozborový výročný konvent

V nedeľu 21. februára 2016 bude Celozborový výročný konvent, ktorý začne službami Božími o 9:30 hod v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. Rokovanie konventu bude v zborovej miestnosti na ev. fare v Modre po skončení služieb Božích.


Národný týždeň manželstva

  V rámci Národného týždňa manželstva (8.-14.2.2016) pozývame na MANŽELSKÝ VEČER – stretnutie manželských párov – piatok 12. februára 2016 o 18:00 hod v zborovej miestnosti na evanjelickej fare v Modre. Spolu budeme tvoriť „recept na dobré manželstvo“, rozprávať o potrebných „prísadách“, zdieľať sa so svojimi životnými skúsenosťami. V nedeľu 14. februára 2016 pozývame manželské…