Rodinné služby Božie

Pozývame na Rodinné služby Božie na tému OTVORENÁ CESTA VIERY v nedeľu 3. apríla 2016 o 9:30 hod v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. Služieb Božích sa zúčastnia naši hostia z partnerského cirkevného zboru Ruhla z Nemecka. Na službách Božích bude kázať Gerhard Reuther, evanjelický farár z Ruhly. Po službách Božích pozývame na kávičku do…


Rozpis služieb Božích

Rozpis služieb Božích v Tichom týždni a počas Veľkej noci:   23.3.2016 (streda) pôstne večerné služby Božie vo Vinosadoch   24.3.2016 – Zelený štvrtok VEČERA PÁNOVA – 18:00 hod, slovenský ev. kostol Modra   25.3.2016 – Veľký Piatok SLUŽBY BOŽIE s čítaním pašií a VEČEROU PÁNOVOU – 9:30 hod, slovenský ev. kostol Modra   27.3.2016…


Pôstne rodinné popoludnie

  Pozývame na Pôstne rodinné popoludnie na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 o 16:00 hod. Program začne v slovenskom evanjelickom kostole v Modre krátkou pôstnou bohoslužbou a aktivitou pre deti – hľadanie pôstnych predmetov spojených s ukrižovaním a vzkriesením Pána Ježiša. Ďalší program bude prebiehať v zborovej miestnosti, kde si pripomenieme symboly paschálnej večere a bude vytvorený priestor…