Rodinné služby Božie

  Pozývame na Rodinné služby Božie v nedeľu 24. júla 2016 o 9:30 hod v slovenskom evanjelickom kostole. Na službách Božích Vám ukážeme prezentáciu z Rodinného tábora 2016 a privítame aj hostí z Cirkevného zboru ECAV Ostrá Lúka.