Cirkevný príspevok 2016

Cirkevný príspevok je suma, ktorou členovia cirkevného zboru každoročne prispievajú na fungovanie a existenciu svojho cirkevného zboru. Prosíme o zaplatenie cirkevného príspevku na rok 2016 do 31.10.2016 AKO UHRADIŤ CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK Priama platba Cirkevný príspevok možno uhradiť na farskom úrade každú stredu o 19:00 – 20:00 hod u sestry pokladníčky. Cirkevný príspevok možno na farskom úrade uhradiť aj v iných dňoch…