Otvorený list

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra napísal Predsedníctvu Západného dištriktu ECAV na Slovensku Otvorený list, v ktorom vyjadruje nesúhlas so súčasným smerovaním cirkvi