Charta 2017

Charta 2017 na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku je dokument, ktorý poukazuje na súčasný stav cirkvi a na možnosti riešenia obnovy cirkvi. Nie je nám ľahostajná súčasnosť, v ktorej žijeme, ani to, akú budúcnosť zanecháme nasledujúcim generáciám. Charta 2017 je snahou o otvorenú diskusiu a spoločné hľadanie východiska. Text Charty 2017 si…


Rozpis služieb Božích

 9. apríl 2017 – 6. pôstna nedeľa – KVETNÁ – 9:30 hod (Pašie a Večera Pánova) 12. apríl 2017 – pôstne večerné služby Božie Vinosady – 18:00 hod 13. apríl 2017 – ZELENÝ ŠTVRTOK – 18:00 hod, Modra (Večera Pánova) 14. apríl 2017 – VEĽKÝ PIATOK – 9:30 hod, Modra (Pašie a Večera Pánova) 16….