Medzinárodný vokálny koncert

Pozývame na medzinárodný vokálny koncert v nedeľu 4. júna 2017 o 17:30 hod v nemeckom evanjelickom kostole v Modre, na ktorom vystúpi spevokol zo Slovenska Vox Aurumque a nórsky spevokol Jølstrakoret


Reči pri stole

Pozývame Vás na ďalšie pokračovanie „Rečí pri stole“ v nedeľu 28. mája 2017. Hosťom pri stole je Marián Damankoš, riaditeľ Spojenej evanjelickej školy v Prešove