Koncert spevokolu Jeroným

Pozývame na koncert spevokolu JERONÝM z Prahy v sobotu 16. septembra 2017 o 18:00 hod v nemeckom ev. kostole v Modre a v nedeľu 17. septembra 2017 o 9:30 hod na službách Božích v slovenskom ev. kostole v Modre.