Reči pri stole

Pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu „REČI PRI STOLE“ v nedeľu 3. decembra 2017 o 10:30 hod v zborovej miestnosti na ev. fare v Modre, kde budeme rozprávať o tom či a ako si môže evanjelici a katolíci pripomínať reformáciu spoločne. Na túto tému pod názvom „OD KONFLIKTU K SPOLOČENSTVU“ bude hovoriť doktorandka na EBF…


Cirkevný príspevok 2017

Cirkevný príspevok je suma, ktorou členovia cirkevného zboru každoročne prispievajú na fungovanie a existenciu svojho cirkevného zboru. Prosíme o zaplatenie cirkevného príspevku na rok 2017 do 15.9.2017 Cirkevný príspevok možno uhradiť prevodom z bankového účtu (priamo v banke alebo cez Internet Banking) Číslo účtu: 0019194036 / 0900 IBAN: SK0209000000000019194036 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 20176 Účel platby (správa pre prijímateľa):…