Cirkevný príspevok 2018

Obraciame sa na Vás s prosbou o úhradu Cirkevného príspevku na rok 2018. Preferovaný spôsob úhrady je prevod na bankový účet cirkevného zboru Číslo účtu (IBAN): SK0209000000000019194036 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 2018 Účel platby (správa pre prijímateľa): CP, meno a priezvisko, ulica, číslo domu Cirkevný príspevok je možné uhradiť aj na farskom úrade u…


Aprílové Rozhovory nad Bibliou

Pozývame na Aprílové Rozhovory nad Bibliou v piatok 6. apríla 2018 o 18:00 hod v kaviarničke Musique Club Galerie. Témou rozhovorov bude SVIATOČNÝ ODPOČINOK – jeho význam a dôležitosť pre súčasného človeka, ako sa dá alebo nedá svätiť sviatočný deň dnes … a to všetko pri dobrej káve alebo čaji. Tešíme sa na stretnutie s…


Krvavý trón

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra pozýva na historické divadelné predstavenie KRVAVÝ TRÓN k 330. výročiu Prešovských jatiek v nedeľu 8. apríla 2018 o 15:00 hod v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Vstupné 7,-€ (Predaj vstupeniek: Evanjelický farský úrad, Štúrova 1, Modra)