Veľkonočný príbeh

Pozývame na interaktívne putovanie dôležitými udalosťami Veľkej noci od Ježišovho vstupu do Jeruzalema po vzkriesenie. Podujatie bude v nedeľu 25. marca 2018 v budove modranského ev. sirotinca o 15:00 a 16:00 hod


Krvavý trón

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra pozýva na historické divadelné predstavenie KRVAVÝ TRÓN k 330. výročiu Prešovských jatiek v nedeľu 8. apríla 2018 o 15:00 hod v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Vstupné 7,-€ (Predaj vstupeniek: Evanjelický farský úrad, Štúrova 1, Modra)