zborová diakonia

V nedeľu 14. októbra 2018 pozývame na nešporné modlitby a prednášku o zborovej diakonii „OTVORENÝ CIRKEVNÝ ZBOR“ 15:00 hod: nešporné modlitby (slovenský ev. kostol Modra) 15:30 hod: prednáška s diskusiou (zborová miestnosť na ev. fare v Modre) Prednášajúca: Mgr. Katarína Šoltésová, referát zborovej diakonie ED


Zlatá a diamantová konfirmácia

V nedeľu 4. novembra 2018 na službách Božích o 9:00 hod si v cirkevnom zbore Modra pripomenieme 50. a 60. výročie konfirmácie. Pri tejto príležitosti pripravujeme slávnosť ZLATEJ a DIAMANTOVEJ KONFIRMÁCIE. ZLATÁ KONFIRMÁCIA pozvánka …  návratka …  DIAMANTOVÁ KONFIRMÁCIA pozvánka …  návratka …