Cirkevný príspevok 2018

Obraciame sa na Vás s prosbou o úhradu Cirkevného príspevku na rok 2018. Preferovaný spôsob úhrady je prevod na bankový účet cirkevného zboru Číslo účtu (IBAN): SK0209000000000019194036 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 2018 Účel platby (správa pre prijímateľa): CP, meno a priezvisko, ulica, číslo domu Cirkevný príspevok je možné uhradiť aj na farskom úrade u…


Krvavý trón

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra pozýva na historické divadelné predstavenie KRVAVÝ TRÓN k 330. výročiu Prešovských jatiek v nedeľu 8. apríla 2018 o 15:00 hod v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Vstupné 7,-€ (Predaj vstupeniek: Evanjelický farský úrad, Štúrova 1, Modra)


Vianočný pozdrav

Radosť z narodenia Pána Ježiša – z lásky, ktorú prináša do našich životov a novej nádeje, ktorú nám dáva a tiež Božie požehnanie na každý deň roku 2018 praje Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra