Májové rozhovory nad Bibliou

Pozývame Vás v piatok na májové rozhovory nad Bibliou v kaviarničke Musique Club Galerie o 18:00 hod. Hosťom večera bude Magdaléna Činčurová, ktorá bude rozprávať na tému: „Slobodní a zodpovední – to sme my (?)


Aprílové Rozhovory nad Bibliou

Pozývame na Aprílové Rozhovory nad Bibliou v piatok 6. apríla 2018 o 18:00 hod v kaviarničke Musique Club Galerie. Témou rozhovorov bude SVIATOČNÝ ODPOČINOK – jeho význam a dôležitosť pre súčasného človeka, ako sa dá alebo nedá svätiť sviatočný deň dnes … a to všetko pri dobrej káve alebo čaji. Tešíme sa na stretnutie s…


Veľkonočný príbeh

Pozývame na interaktívne putovanie dôležitými udalosťami Veľkej noci od Ježišovho vstupu do Jeruzalema po vzkriesenie. Podujatie bude v nedeľu 25. marca 2018 v budove modranského ev. sirotinca o 15:00 a 16:00 hod