Cirkevný príspevok 2017

Cirkevný príspevok je suma, ktorou členovia cirkevného zboru každoročne prispievajú na fungovanie a existenciu svojho cirkevného zboru.

Prosíme o zaplatenie cirkevného príspevku na rok 2017 do 15.9.2017

Cirkevný príspevok možno uhradiť prevodom z bankového účtu (priamo v banke alebo cez Internet Banking)

Číslo účtu: 0019194036 / 0900

IBAN: SK0209000000000019194036

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 20176

Účel platby (správa pre prijímateľa): CP, meno a priezvisko, ulica, číslo domu

Prosíme o presné vyplnenie údajov, aby bolo možné platbu identifikovať.

 

Ďakujeme za Vašu ochotu a ústretovosť.

návrat hore