Cirkevný zbor

 

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Modra

je protestantským cirkevným zborom.

Základom a prameňom našej viery je Biblia – Písmo Sväté, ktoré chápeme a vysvetľujeme podľa Augsburského vyznania. Hlásime sa k Lutherovej reformácii, ktorá obnovila kresťanskú zásadu, že zachránení sme jedine milosťou skrze Ježiša Krista.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra patrí do Západného dištriktu, do Bratislavského seniorátu. Do územného celku cirkevného zboru patria: mesto Modra (matkocirkev), obec Vinosady (fília) a obec Šenkvice (diaspora).

 

návrat hore