Fotogalérie

Služby Božie – 12.6.2016 (pri príležitosti 55. výročia ordinácie novokňazov v Modre)

Prehliadka spevokolov Bratislavského seniorátu 2016, Petržalka

Návšteva z partnerského cirkevného zboru Ruhla (31.3.-3.4.2016)

Duchovná pieseň 2016 – seniorálne kolo

Ekumenický svetový deň modlitieb 2016

Celozborový výročný konvent 2016

 

KonfiSobota 2015

 

Vianoce 2015

návrat hore