Nemecký kostol

logo_a_ministerstvo4

 

V roku 2015 sme realizovali obnovu strechy nemeckého ev. kostola. Táto obnova bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré v rámci dotačného programu „Obnovme si svoj dom“ prispelo sumou 15 000,-€.

návrat hore