Kontaktné informácie

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

ADRESA:

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU MODRA

ŠTÚROVA 1, 900 01 MODRA

033 647 27 33

IČO: 34006818

DIČ: 2020664404

BANKOVÉ SPOJENIE: 0019194036 / 0900

IBAN: SK0209000000000019194036

JAN OSLÍK, ZBOROVÝ FARÁR:

TELEFÓN: 0903 770 797

E-MAIL: oslik.jan@gmail.com

EVA OSLÍKOVÁ, NÁMESTNÁ FARÁRKA:

TELEFÓN: 0903 536 418

E-MAIL: eva.oslikova@gmail.com

VLADIMÍR SODOMA, ZBOROVÝ DOZORCA:

TELEFÓN: 0918 406 534

návrat hore