Reči pri stole

Pozývame na prvé stretnutie o reformácii, jej vplyve, zmenách, ktoré priniesla. „Reči pri stole“ bude viesť Ľudovít Hroboň, ev. farár v Lučenci

návrat hore