Rozpis služieb Božích

Rozpis služieb Božích v Tichom týždni a počas Veľkej noci:

 

23.3.2016 (streda)

pôstne večerné služby Božie vo Vinosadoch

 

24.3.2016 – Zelený štvrtok

VEČERA PÁNOVA – 18:00 hod, slovenský ev. kostol Modra

 

25.3.2016 – Veľký Piatok

SLUŽBY BOŽIE s čítaním pašií a VEČEROU PÁNOVOU – 9:30 hod, slovenský ev. kostol Modra

 

27.3.2016 – Veľkonočná nedeľa

SLUŽBY BOŽIE s VEČEROU PÁNOVOU – 9:30 hod, slovenský ev. kostol Modra

SLUŽBY BOŽIE s VEČEROU PÁNOVOU – 11:00 hod, modlitebňa Vinosady

 

28.3.2016 – Veľkonočný pondelok

SLUŽBY BOŽIE – 9:30 hod, slovenský ev. kostol Modra

návrat hore