Služby Božie

Služby Božie sú jedným z hlavných prejavov viery spoločenstva kresťanov.

Čas a miesto konania služieb Božích:

Modra: každú nedeľu o 9:30 hod v slovenskom evanjelickom kostole

Vinosady: 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 11:00 hod v modlitebni


Teológia služieb Božích Stiahnuť

návrat hore