Sobáš

Pri nahlásení sobáša potrebujete:

  1. Žiadosť o uzavretie manželstva (vystavuje príslušný Matričný úrad)
  2. Formulár k zápisnici o cirkevnom sobáši Stiahnuť

Pred sobášom sa so snúbencami vedú sobášne pohovory (4-5 stretnutí)

V našej cirkvi platia záväzné úpravy pre cirkevno-zborovú prax: Stiahnuť

návrat hore