Svetový deň modlitieb

ESDM2016Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra, Rímsko-katolícka farnosť Modra a Kresťanský zbor Modra pozývajú na Ekumenický svetový deň modlitieb 2016, ktorý sa bude konať 6. marca 2016 o 16:00 hod v zborovej miestnosti na evanjelickej fare v Modre.

Podklady pre tohtoročné modlitebné stretnutie pripravili kresťanské ženy z Kuby na tému: „Kto prijíma dieťa, prijíma mňa“.

návrat hore