Život v zbore

SLUŽBY BOŽIE

nedeľa – 9:30 hod, slovenský ev. kostol Modra / 11:00 hod, modlitebňa Vinosady (1. a 3. nedeľa v mesiaci)

DETSKÁ BESIEDKA

nedeľa – 9:30 hod, zborová miestnosť na ev. fare Modra

KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

1. ročník: pondelok – 16:00 hod, zborová miestnosť na ev. fare Modra

2. ročník: utorok – 17:00 hod, zborová miestnosť na ev. fare Modra

eMko – STRETNUTIE MLÁDEŽE

utorok – 18:00 hod, zborová miestnosť na ev. fare Modra

MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO

utorok – 20:00 hod, kancelária farského úradu Modra

SPEVOKOL

štvrtok – 18:00 hod, zborová miestnosť na ev. fare Modra

návrat hore