Detská besiedka

Detská besiedka je biblický program pre deti vo veku 3-10 rokov.

Koná sa každú nedeľu (okrem prázdnin) o 9:30 hod (počas služieb Božích) v zborovej miestnosti na evanjelickej fare v Modre. Jednu nedeľu v mesiaci pripravujeme rodinné služby Božie.

Detskú besiedku vedú František Ondra a Katarína Žgrlíková.

návrat hore