Konfirmandi

Konfirmačná príprava v šk. roku 2017 / 2018

1. ročník: utorok – 18:00 hod, zborová miestnosť na ev. fare Modra

2. ročník: pondelok – 17:00 hod, zborová miestnosť na ev. fare Modra


KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA DETÍ:

1)   Konfirmačná príprava je dvojročná.

2)   Člen cirkvi môže nastúpiť na konfirmačnú prípravu po dovŕšení 12. roku veku.

3) Konfirmačná príprava prebieha formou pravidelných stretnutí (1 x do týždňa počas školského roka) a mimoriadnych stretnutí (konfi soboty, víkendovky)

KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA DOSPELÝCH:

1) Konfirmačná príprava dospelých prebieha formou spoločných stretnutí

PRIHLÁŠKA NA KONFIRMAČNÚ PRÍPRAVU Stiahnuť

návrat hore