Spevokol

 

Spevokol dospelých je skupina ľudí, ktorí radi spievajú, vedia tolerovať nedokonalosť druhých a sú radi spolu. Vznikol v roku 2005, odkedy pod vedením dirigenta Jána Benku pravidelne vystupuje pri cirkevných aj spoločenských príležitostiach. Názov spevokolu LAUDATE DOMINUM (Chváľte Pána) vyjadruje jeho poslanie.


Spevokol LAUDATE DOMINUM sa stretáva k nácvikom každý štvrtok o 19:00 hod

(v zimnom čase o 18:00 hod) v zborovej miestnosti na ev. fare.

návrat hore